keskiviikko 13. maaliskuuta 2019

Helsingin päiväkotitilat kuntoon

 
Helsingin päiväkodit ovat jo pitkään kärsineet tilanahtaudesta. Vuodesta 2013 Helsingissä on uusia päiväkoteja rakennettaessa noudatettu tilamitoitusta 8 m2 /lapsi tilapaikkaa kohden. Uusissa päiväkodeissa olevien lasten vanhemmat ovat viestineet tilanahtaudesta ja siitä, että tilat eivät ole pedagogisesti tarkoituksenmukaisessa käytössä. Esimerkiksi jotkut lapsiryhmät ovat toimineet suurimman osan päivästä päiväkodin eteistilassa, ruokailuja ja päiväunia myöten. 
 
Suurien lapsimäärien on myös koettu lisäävän meluhaittoja. Päiväkotien keskimääräinen melutaso on 90 dB ja tämä ylittää melutason (85 db), jolle altistuminen kahdeksan tunnin ajan päivittäin aiheuttaa kuulovaurion riskin. 

Jotta lapset ja aikuiset voisivat saada tarkoituksenmukaisemmat tilat, jätin tänään valtuustossa aloitteen, jonka mukaan varhaiskasvatuksen uusien ja merkittävästi peruskorjattavien tilojen osalta  lapsikohtaista tilamitoitusta tulee nostaa lukuun 9 m2/lapsi. Esitin lisäksi, että tilamitoitukseen ei tule laskea mukaan eteisiä, varastoja ja henkilökunnan taukotiloja. Lapset ansaitsevat hyvät ja oppimista tukevat tilat, ja työntekijät hyvät työolosuhteet.

(Jätin valtuustossa myös aloitteen maahan muuttaneiden lasten valmistavan opetuksen resursseista, josta voit lukea lisää Uuden Suomen blogistani.)

perjantai 8. maaliskuuta 2019

Sote on kaatunut - eläköön soteHallituksen sote-malli sai tänään dramaattisen lopun, kun hallitus ilmoitti jättävänsä eronpyyntönsä. Malliin sisäänrakennettuja ongelmia, palvelujen pirstomista ja eriarvoisuuden kasvua, ei aiemmin tunnustettu vaan ongelmat on yritetty kieltää. Lopulta se ei ollut enää mahdollista.

Kuten muutkin, me Helsingin kaupunginvaltuutetut olemme eläneet sote-keskustelun kanssa jo pitkään. Jo vuosia sitten hallituksen sote-mallin alkumetreillä saimme valtuustossa valtionvarainministeriön virkamieheltä esittelyn sote-valmistelusta. Joku valtuutetuista kysyi häneltä, miten lainvalmistelun taso voidaan turvata näin kiireisessä aikataulussa. Virkahenkilö sanoi, että laatua ei tällä aikataululla voidakaan varmistaa. Soten ongelmat ovat varmasti olleet hallituksen tiedossa jo alusta lähtien. 

Marraskuussa 2016 käytin Vasemmiston valtuustoryhmän puheenvuoron sote-mallista. Vertasin silloin hallituksen sote-mallia junaan, joka oli matkalla kohti jyrkänteen reunaa. Totesin, että olisi korkea aika vetää hätäjarrusta. Myöhemmät tapahtumat eivät ole antaneet aihetta muuttaa mielipidettäni. 

Tämä ei ole soten loppu, vaan uuden alku. Palveluiden kehittäminen yhdenvertaisemmiksi ja tasa-arvoisemmiksi on saanut uuden mahdollisuuden. Nyt on korkea aika rakentaa reilu, julkisiin palveluihin perustuva sote, josta palvelut on helppo löytää ja saada. Sote on kaatunut, eläköön sote! 

(Teksti on julkaistu alun perin Uuden Suomen blogissani, tutustu siihen täällä!)