Kaupungin lentopäästöt yllättävän suuret - Helsinki vähentää nyt lentämistä
Helsingin kaupungin lentomatkustamisen päästöt ovat yllättävän suuret: 6 470 lentomatkaa ja 1 028 119 kiloa hiilidioksidipäästöjä pelkästään vuonna 2018.  Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on 10 300 kiloa vuodessa, joten suomalaiselta menisi keskimäärin sata vuotta tuottaa ne päästöt, jotka kaupungin työmatkoihin liittyvästä lentomatkustamisesta syntyvät yhden vuoden aikana.

Vaikka monessa asiassa ollaan siirrytty ilmastoystävällisempään suuntaan, lentomatkustamisen kasvu jatkuu globaalisti. Helsinki-Vantaallakin matkustajamäärät lisääntyivät viime vuoden alkupuolella 11,9 prosentilla. Alan yritykset ovat sitoutuneet vakiinnuttamaan alan päästöt vasta vuoden 2020 tasolle, joten toistaiseksi päästöt saavat vain kasvaa.

Monet yksittäiset henkilöt, myös minä, ovat ilmastosyistä päättäneet vähentää lentämistä tai lopettaa sen kokonaan. Yksilötason päätökset ovat tärkeitä (silloin kun niitä on mahdollista tehdä), mutta vielä tärkeämpää on tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat laajemmalla tasolla. Sen vuoksi tein viime syksynä kaupunginvaltuustossa aloitteen siitä, että Helsinki sitoutuisi lentomatkustamisen päästöjen vähentämiseen.

Kaupunginhallitus käsitteli tänään aloitettani. Vasemmiston esityksestä kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kaupunki panostaa jatkossa enemmän etäyhteyksien käyttöön ja pyrkii korvaamaan osan työmatkoista etäyhteyksien kautta tapahtuvilla tapaamisilla. Lisäksi henkilöstön virkamatkaohjetta tullaan tänä vuonna muuttamaan niin, että ohjeessa tullaan mahdollistamaan soveltuvin osin myös lentämistä vähäpäästöisempi matkustaminen. Kaupunginhallitus myös totesi, että kotimaan virkamatkat tulee jatkossa toteuttaa pääsääntöisesti muuten kuin lentäen, jos lentämiseen ei ole painavaa syytä.

Päätös on tärkeä paitsi konkreettisena päästövähennyksenä, myös esimerkkinä. Helsinki on yksi Suomen suurimmista työpaikoista, ja toivon, että tämän päätöksen myötä myös muut kunnat, yritykset ja yhteisöt lähtevät nopeasti vähentämään lentämistä. Ilmastonmuutoksen torjuminen ei voi odottaa.

EDIT: Kaupunginvaltuusto hyväksyi aloitteeni yksimielisesti 27.2.2019. Lisäksi valtuusto päätti seurata muutosten vaikutuksia lentomatkustamisen päästöjen vähenemiseen.

Kommentit

Suositut tekstit