maanantai 11. helmikuuta 2019

Kaupungin lentopäästöt yllättävän suuret - Helsinki vähentää nyt lentämistä
Helsingin kaupungin lentomatkustamisen päästöt ovat yllättävän suuret: 6 470 lentomatkaa ja 1 028 119 kiloa hiilidioksidipäästöjä pelkästään vuonna 2018.  Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on 10 300 kiloa vuodessa, joten suomalaiselta menisi keskimäärin sata vuotta tuottaa ne päästöt, jotka kaupungin työmatkoihin liittyvästä lentomatkustamisesta syntyvät yhden vuoden aikana.

Vaikka monessa asiassa ollaan siirrytty ilmastoystävällisempään suuntaan, lentomatkustamisen kasvu jatkuu globaalisti. Helsinki-Vantaallakin matkustajamäärät lisääntyivät viime vuoden alkupuolella 11,9 prosentilla. Alan yritykset ovat sitoutuneet vakiinnuttamaan alan päästöt vasta vuoden 2020 tasolle, joten toistaiseksi päästöt saavat vain kasvaa.

Monet yksittäiset henkilöt, myös minä, ovat ilmastosyistä päättäneet vähentää lentämistä tai lopettaa sen kokonaan. Yksilötason päätökset ovat tärkeitä (silloin kun niitä on mahdollista tehdä), mutta vielä tärkeämpää on tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat laajemmalla tasolla. Sen vuoksi tein viime syksynä kaupunginvaltuustossa aloitteen siitä, että Helsinki sitoutuisi lentomatkustamisen päästöjen vähentämiseen.

Kaupunginhallitus käsitteli tänään aloitettani. Vasemmiston esityksestä kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kaupunki panostaa jatkossa enemmän etäyhteyksien käyttöön ja pyrkii korvaamaan osan työmatkoista etäyhteyksien kautta tapahtuvilla tapaamisilla. Lisäksi henkilöstön virkamatkaohjetta tullaan tänä vuonna muuttamaan niin, että ohjeessa tullaan mahdollistamaan soveltuvin osin myös lentämistä vähäpäästöisempi matkustaminen. Kaupunginhallitus myös totesi, että kotimaan virkamatkat tulee jatkossa toteuttaa pääsääntöisesti muuten kuin lentäen, jos lentämiseen ei ole painavaa syytä.

Päätös on tärkeä paitsi konkreettisena päästövähennyksenä, myös esimerkkinä. Helsinki on yksi Suomen suurimmista työpaikoista, ja toivon, että tämän päätöksen myötä myös muut kunnat, yritykset ja yhteisöt lähtevät nopeasti vähentämään lentämistä. Ilmastonmuutoksen torjuminen ei voi odottaa.

tiistai 29. tammikuuta 2019

Lasten turvallisuus ei ole leikin asia

Voitontavoittelu niin varhaiskasvatuksessa kuin vanhustenhoidossa johtaa välillä ihmisten kannalta täysin kohtuuttomiin tilanteisiin. Viime viikolla olemme kuulleet vakavista puutteista Esperi Caren pyörittämissä yksityisissä hoivakodeissa. Nyt tuli tietoon, että Ankkalampi-ketju on perustanut Helsinkiin useampia päiväkoteja ilman lupaa, ja tarkistamatta tilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä. 

Se, mikä minua eniten vihastuttaa, sekä Ankkalammen että Esperi Caren tapauksissa, on piittaamattomuus palveluita käyttävien turvallisuudesta, jopa hengestä. Lauttasaaren Ankkalammen tapauksessa päiväkodissa on paloturvallisuuden kannalta puutteelliset poistumistiet, eikä kukaan ole varmistanut, onko tilassa asbestia tai muita haitta-aineita.

Korostin viime viikolla kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksessa kaupungin prosessien korjaamista niin, että tällaista ei voisi enää tapahtua. Rakennusvalvonnan tietojen perusteella Lauttasaaren tapaus on kuitenkin vain jäävuoren huippu.

Vasemmisto on vastustanut palvelusetelin tuomista varhaiskasvatukseen sillä perusteella, että se siirtää varhaiskasvatusta voittoa tavoittelevien toimijoiden käsiin. Joidenkin puolueiden poliitikot ovat väittäneet, että palveluseteli ratkaisisi varhaiskasvatuksen paikkaongelmat eri puolella kaupunkia. Kukaan ei koskaan osannut vastata minulle, miten yksityinen pystyy löytämään varhaiskasvatukseen soveltuvia tiloja alueilta, joilla on pula paikoista, kun kaupunki myös etsii koko ajan näitä soveltuvia tiloja. Vastaus vaikuttaisi ainakin joissakin tapauksissa olevan, että jotkut voittoa tavoittelevat toimijat eivät ole välittäneet tilojen soveltuvuudesta.

Yksityisellä, voittoa tavoittelemattomalla varhaiskasvatuksella on oma tärkeä paikkansa varhaiskasvatuksen kentällä. Nyt nähdyn kaltaista kehitystä emme kuitenkaan missään nimessä tarvitse lisää Helsinkiin. Kaupungin valvonta on pettänyt tässä kohtaa. Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta on vaikeampaa kuin kaupungin oman toiminnan, mutta kaupungin käytäntöjä on muutettava heti. Lasten turvallisuus ei ole leikin asia.