perjantai 29. kesäkuuta 2018

Ensimmäinen valtuustovuosi

Ensimmäinen vuosi kaupunginvaltuutettuna ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenenä on nyt täynnä. Olemme Vasemmiston saaneet aikaan paljon, vaikka tekemistä myös yhä riittää. Omalta osaltani olen vienyt eteenpäin esimerkiksi naisvaltaisten alojen kuten lastentarhanopettajien ja sosiaalityöntekijöiden palkkakuopan korjaamista, osapäivähoidon henkilöstömitoituksen nostamista kokopäivähoidon tasolle, erityisen tuen tarpeessa olevien oppijoiden huomioimista, päivähoito- ja koulupaikkojen riittävyyttä uusilla asuinalueilla ja palveluiden saavutettavuutta laajemminkin.

Olen pitänyt paljon ääntä palveluiden puolesta: viime vuonna kuulin olevani eniten puheenvuoroja käyttänyt valtuutettu. Puheenvuorot, aloitteet ja muu toimintani valtuustossa löytyvät valtuuston sivuilta, lautakunnassa tai sen suomenkielisessä jaostossa tehtyä työtä ei ole listattu siellä mukaan. Vuoden viimeisessä kokouksessa käytin Vasemmiston ryhmäpuheenvuoron tilinpäätöksestä, jossa korostin sitä, että Helsingin pääasiallinen tehtävä on turvata asukkailleen hyvä elämä ja riittävät palvelut, eikä taloudellista tulosta saa tehdä kaupunkilaisten kustannuksella.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa ovat puhututtaneet tänä vuonna erityisesti sisäilmaongelmat ja varhaiskasvatus. Molemmat ovat minulle politiikan painopistealueita, ja jatkan työtä turvallisten ja terveellisten tilojen sekä laadukkaan ja saavutettavan varhaiskasvatuksen eteen lautakunnassa taas syksyllä, muita tärkeitä kysymyksiä unohtamatta.

Erityiseksi kysymykseksi syksyllä tulee nousemaan varhaiskasvatuksen voitontavoittelu, Helsingissä valmistelussa olevan palvelusetelin myötä. Asiasta ei ole tehty vielä poliittista päätöstä, mutta virkamiesvalmistelu on aloitettu. Alan työntekijöissä ja kaupunkilaisissa herättää jo nyt oikeutettua suuttumusta se, että kaupungin varhaiskasvatukseen sijoittamaa rahaa menisi palvelusetelin myötä pörssiyhtiöiden voittoihin, lasten olosuhteiden ja henkilöstön palkkojen kustannuksella. Vasemmisto näkee, että varhaiskasvatuksessa ei pitäisi sallia voitontavoittelua: se on kielletty myös perusopetuksessa.

Kaupunkilaisilta tulee paljon yhteydenottoja ja palautetta, mikä on hienoa. Aion etsiä yhdessä kaupunkilaisten kanssa heidän ongelmiinsa ratkaisuja myös jatkossa. Heinäkuussa on kuitenkin aika levätä ja lomailla. Mahtavaa kesää kaikille! Palataan syksyllä taas siihen, miten saadaan yhdessä aikaan oikeudenmukaisempi ja hauskempi Helsinki.
torstai 14. kesäkuuta 2018

Ei ole olemassa puolikkaita lapsiaViime vuoden lopulla eräs vanhempi otti minuun yhteyttä ja kertoi, että on huolissaan siitä, että hänen lapsensa vaikuttaa pudonneen byrokratian porsaanreikään. Lapsen osapäiväisessä päiväkotiryhmässä oli kolmetoista lasta yhtä aikuista kohden. Tämä johtui siitä, että osapäiväisyyden vuoksi kaikki lapset laskettiin puolikkaiksi, vaikka he olivat kaikki paikalla aina yhtä aikaa.  

Kun kuulin tästä, ajattelin, että kyseessä täytyy olla jonkinlainen väärinkäsitys. Kun otin yhteyttä toimialaan, minulle kuitenkin kerrottiin, että vanhemman kuvailema käytäntö on täysin laillinen. Olin ällistynyt.  

Haluan uskoa, että kun varhaiskasvatuslaki on säädetty, on ajateltu osapäiväisten lasten olevan paikalla eri aikoihin. Helsingissä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tähän asti kuitenkin tulkittu, että jos varhaiskasvatusta saa vain neljä tuntia päivästä, sitä voi yhtä hyvin saada tuplakokoisessa ryhmässä. Lakiin on jäänyt porsaanreikä ja mahdollisuus ryhmäkoolla kikkailuun. 

Helsingissä on muissa asioissa jo aiemmin lähdetty siitä, että varhaiskasvatuslakiin jätettyjä älyttömyyksiä voidaan täällä korjata. Päätinkin tehdä aloitteen että selvitetään sitä, että osapäiväryhmissä noudatettaisiin samaa henkilöstömitoitusta kuin kokopäivähoidossa, kun lapset ovat paikalla yhtä aikaa. 

Kun aloite tuli valmistelusta, oli vuoroni ällistyä uudelleen. Luulin, että asia koskisi vain muutamia päiväkotiryhmiä, mutta tällaisia tuplamitoitettuja ryhmiä olikin lähemmäs seitsemänkymmentä, ja niissä oli lähes seitsemänsataa lasta. Kyseessä ei ole siis mikään marginaalinen ongelma, vaan se koskettaa hyvin monia helsinkiläisperheitä. 

Osapäiväryhmissä on usein lapsia, joiden jompikumpi vanhempi on jostakin syystä kotona, ja suhteessa paljon lapsia, jotka tarvitsevat esimerkiksi kielellistä tukea ja jotka hyötyisivät erityisen paljon laadukkaasta varhaiskasvatuksesta. Viime aikoina olemme saaneet lukea taas uusia tutkimustuloksia siitä, kuinka varhaiskasvatus parantaa lasten kouluvalmiuksia. Jos me oikeasti olemme sitoutuneet edistämään lasten yhdenvertaisuutta, tämä epäkohta on korjattava. 

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ottivat myönteisen kannan aloitteeseeni. Seuraavaksi pitää varmistaa, että positiivinen asenne näkyy myös teoissa, ja korjata asia myös budjetissa.

Kokopäivähoitokaan ei ole vailla henkilöstömitoituksen ongelmia. Tilapäinen poikkeaminen mitoituksesta voi olla päivittäistä, jolloin lapsia saattaa kokopäiväryhmissäkin olla paikalla todella monta yhtä aikuista kohden. Henkilöstömitoitus lasketaan päiväkotikohtaisesti, jolloin yksittäisessä ryhmässä lasten määrä aikuista kohden voi olla iso. Olen pyytänyt selvitystä siitä, miten poikkeamaa Helsingissä sovelletaan. 

Palaamme valtuustossa syksyllä asiaan sekä osa- että kokopäivähoidon osalta. Oikeassa elämässä ei ole olemassa puolikkaita lapsia.