Varhaiskasvatuksen palkat halpuutetaan palvelusetelilläHelsinki on tekemässä ison suunnanmuutoksen koskien yksityistä varhaiskasvatusta. Tähän asti kaupunki on panostanut omaan varhaiskasvatukseen, joka on ollut myös kaupunkilaisten arvostamaa: ylivoimainen enemmistö vanhemmista on valinnut nimenomaan kunnan oman varhaiskasvatuksen. Nyt Helsinki aikoo vaihtaa suuntaa ja selvittää palvelusetelin käyttöä.

Yksityisen varhaiskasvatuksen laajamittaiseen käyttöön liittyy runsaasti ongelmia. Palvelukenttä on muuttunut aikaisemmasta: suuret voittoa tavoittelevat yritykset valtaavat alaa. Yli puolet yksityisistä toimijoista toimii nykyään yrityspohjalta. Palvelusetelit ovat kasvattaneet erityisesti suurinta toimijaa Touhulaa, jonka omistaa pääomasijoitusyhtiö EQT. Touhulan liikevaihto on nousemassa sataan miljoonaan euroon ja yrityksen johdolla on miljoonatulot.

Alalla, jossa työvoimakulut ovat suurin menoerä, voitto otetaan lasten olosuhteista ja työntekijöiden palkoista. Yksityisellä puolella työntekijöiden pätevyydet ovat olleet huonosti valvotut. Myös paljonpuhutut lastentarhanopettajien palkat ovat keskimäärin satoja euroja kuukaudessa pienemmät kuin julkisella puolella. Valitukset ryhmäkokojen ylityksistä yksityisellä puolella työllistävät liittoja.

Vasemmisto on esittänyt, että varhaiskasvatuksessa tulisi kieltää voitontavoittelu. Myös lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila on kritisoinut varhaiskasvatusbisnestä ja esittänyt, että toimintaan asetettaisiin perusopetuksen tapaan voitontavoittelun kielto. Toistaiseksi varhaiskasvatuksella on kuitenkin lupa tehdä bisnestä, ja kunnat tukevat tätä yhteisistä varoista palvelusetelillä.

Helsinki on tähän asti ollut sitä mieltä, että yksityisen hoidon tuen hyödyntäminen yksityisen päivähoidon tukemisessa on ollut Helsingille paras ratkaisu. Vielä viime keväänä silloinen varhaiskasvatusvirasto teki palvelusetelistä hyvin kriittisen selvityksen, jossa nykykäytäntö nähtiin parempana. Viime syksynäkin vielä toimialalta kuului, että nykyiset käytännöt ovat hyvät. 

Kasvatus- ja koulutustoimialan aloitettua viime kesänä poliitikkoja on kuitenkin pommitettu ennennäkemättömällä tavalla yksityisen varhaiskasvatuksen lobbausviesteillä. Touhula järjesti kaikille kaupunginvaltuutetuille oman lobbaustilaisuuden. Yksityisten päiväkotien yhdistys kutsuttiin kertomaan näkemyksiään kasvatus- ja koulutuslautakunnalle ja lobbaamaan palvelusetelin puolesta. Tämän jälkeen kaupunki on yhtäkkiä kääntänyt täysin kelkkansa palvelusetelin suhteen. Kun yksityiset toimijat alkavat olla suuria, niillä on myös valtaa lobata päättäjiä.

Jotkut perustelevat palvelusetelin käyttöönottoa sillä, että Helsinki tarvitsee kaikki mahdolliset päivähoitopaikat eikä tiloja julkiselle päivähoidolle löydy. Kun kysyin lautakunnassa, miksi Helsinki ei löydä niitä samoja tiloja, joita yksityinen löytää, sain vastauksen, että kaupungin omat prosessit ovat niin hitaita.

Se, että kaupunki ei ole saanut omia tilakäytäntöjään kuntoon, ei ole mikään syy avata helsinkiläistä varhaiskasvatusta voitontavoittelun välineeksi. Meidän on varattava tarpeeksi rahaa ja resursseja varhaiskasvatukseen ja pidettävä huolta vanhempien arvostamasta kunnallisesta varhaiskasvatuksesta, työntekijöiden palkoista ja lapsista. 

Kommentit

Suositut tekstit