Työn vaativuuden on näyttävä palkassa – naisillakin

Lastentarhanopettajien palkat nousivat viime viikolla otsikoihin niitä koskevan palkkakartelliepäilyksen myötä. Saimme Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnassa viime tiistaina selvityksen: lautakunnan jäsenille vakuutettiin, että mitään herrasmiessopimuksia ei ole. 

Sopimuksia tai ei, palkat ovat joka tapauksessa liian pienet, kuten kirjoitin myös Helsingin Sanomissa.

Tällä viikolla alkaa Helsingissä varhaiskasvatuksen teemaviikko. Kaikki kaupunginvaltuutetut on kutsuttu tutustumaan henkilökohtaisesti kaupungin päiväkoteihin. Sain ilokseni kutsun päiväkotiin Kontulassa, jonne menen käymään keskiviikkona. Toivon, että jokainen valtuutettu pystyy lähtemään paikan päälle kuulemaan lisää tästä erittäin tärkeästä ja vaativasta työstä. 

Helsingin Vasemmisto on jo pitkään vaatinut, että naisvaltaisilla pienipalkkaisilla aloilla huomioitaisiin työn vaativuus myös palkassa. Siksi jätin juuri valtuuston aloitejärjestelmään aloitteen ensi keskiviikon valtuustoa varten. Ehdotan, että kaupunki kohdistaisi varoja palkankorotuksiin naisvaltaisilla aloilla, joilla ei tällä hetkellä huomioida palkassa työn vaativuutta. 

EDIT 14.3.2018: Aloitetta on muokattu: 25 miljoonan euron kohdistamisen sijaan esitän, että korotuksiin varataan tarvittavat varat. Sain palautetta, että tarkan summan määrittäminen rajoittaisi tarkastelua liikaa etukäteen. 

Aloite alla:

TALOUSARVIOALOITE NAISVALTAISTEN ALOJEN PALKKATASON NOSTOSTA

Monilla naisvaltaisilla aloilla palkkataso ei vastaa työn vaativuutta ja sen yhteiskunnallista merkittävyyttä. Näillä aloilla on usein myös pula koulutetuista työntekijöistä, kuten lastentarhanopettajista tai sosiaalityöntekijöistä. Helsinki on yksi suurimmista julkisen sektorin työnantajista, joten Helsingin palkkatasolla on iso merkitys sukupuolten palkkatasa-arvoon Suomessa. Osa kunnista on päättänyt käyttää palkankorotuksia rekrytoinnin helpottamiseen. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki korottaa palkkakuopassa olevien naisvaltaisten alojen palkkausta vaativuutta vastaavaksi, ja varaa talousarvioon sitä varten tarvittavat varat. Esitämme samalla, että Helsinki selvittää muista kunnista naisvaltaisten pienipalkkaisten alojen palkkatasoa, sitä onko palkkatasoa nostettu, ja miten nosto on vaikuttanut työvoiman saatavuuteen. Talousarvioon varattu määräraha voidaan kohdentaa toimialojen vaativuuteen perustuvien arvioiden mukaan ja kohdentamisessa voidaan hyödyntää muilta kunnilta saatuja tietoja. Petra Malin

Kommentit

Suositut tekstit