Tasa-arvoa kasvatukseen ja koulutukseen

Eilen oli ensimmäinen uuden kaupunginvaltuuston kokous. Minut valittiin kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäseneksi. Lautakunta vastaa päivähoidon ja muun varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, ammatillisen opetuksen ja lukio-opetuksen sekä suomenkielisen työväenopiston asioista. Tätä tärkeää lautakuntatehtävää tulee Vasemmistosta kanssani tekemään Vesa Korkkula, joka on aiemmin ollut jäsenenä opetuslautakunnassa.

Tulevalla kaudella kasvatus ja koulutus ovat kuntapolitiikan ehkä keskeisimpiä kysymyksiä. Jokaisen lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on turvattava Helsingissä jatkossakin. Ryhmäkokoja ei saa kasvattaa päiväkodeissa eikä kouluissa, vaan tavoitteeksi on otettava niiden pienentäminen. Päivähoitoon ja kouluun on myös saatava aina turvalliset ja terveelliset tilat.

Helsinkiläiset arvostavat kunnallista päivähoitoa hyvin korkealle. Yhteinen päivähoito erilaisista taustoista tuleville on lapsille tärkeä kokemus ja luo yhteiskuntaan tasavertaisuutta. Meidän on jatkossakin pidettävä kunnallinen laadukas päivähoito ensisijaisena päivähoidon muotona, eikä varhaiskasvatuksesta saa Helsingissä tehdä suuryritysten liiketoimintaa.

Ensimmäisessä valtuuston kokouksessa keskustelimme pitkään lasten eriarvoisuuden lisääntymisestä Helsingissä. Kuulimme muun muassa, että lasten sijoitusten määrä kodin ulkopuolelle on lähtenyt nousuun Helsingissä viime vuonna. Iso osa eriarvoisuuden ehkäisystä tehdään ensi kaudella kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. On silti muistettava, että eriarvoisuuden ehkäisy kaikissa ikäryhmissä edellyttää toimintaa kaikilla politiikan osa-alueilla, asuntopolitiikasta sosiaalipalveluihin.

Kommentit

Lähetä kommentti

Suositut tekstit