Leikkipuistojen ja hyvän päivähoidon puolesta

Teimme eilisessä varhaiskasvatuslautakunnassa monta hyvää päätöstä. Päätimme aloittaa kolmen uuden leikkipuistorakennuksen rakennuttamisen: Kotinummen, Brahen ja Lohikäärmepuiston. Olen hyvin iloinen siitä, että leikkipuistojen tilanne huomioitiin laajasti eri kaupunginosissa. Leikkipuistorakennukset ovat Helsingin hieno erityispiirre. Niissä järjestetään tärkeää toimintaa alueen vauva- ja lapsiperheille sekä iltapäivätoimintaa pienille koululaisille. Brahessa, Lohikäärmepuistossa ja Kotinummessa ennen olleita leikkipuistorakennuksia ei voida enää käyttää. Kaikkia uusia puistorakennuksia tarvitaan.

Vuodenvaihteessa mediassa käytiin keskustelua päivähoidon tilanteesta. Kirjoitin asiasta Helsingin Sanomiin. Sain viime syksynä tavallista enemmän huolestuneita yhteydenottoja koskien työntekijöiden kierrättämistä. Syksyllä voimaan tulleen varhaiskasvatusasetuksen mukaan yhtä työntekijää kohden paikalla saa olla enintään seitsemän lasta. Jos päiväkodin aikuiset sairastuvat, tilannetta paikataan siirtelemällä työntekijöitä päivän aikana ryhmästä tai päiväkodista toiseen. Tämä vaarantaa varhaiskasvatuksen laadun ja vaikeuttaa tuen tarpeessa olevien lasten auttamista.

Varhaiskasvatusvirastolle on kilpailukykysopimuksen vuoksi annettu tehtäväksi tuottaa 1,4 miljoonan euron säästöt, joita kaavailtiin toteutettavaksi muun muassa lisäämällä työntekijöiden kierrättämistä entisestään. Varhaiskasvatuslautakunta otti eilen kantaa, että kaupunginhallituksen tulee seurata, että kilpailukykysopimuksen vuoksi henkilöstön kierrättäminen ryhmästä toiseen ei lisäänny. Kaupunginhallituksen on tunnettava tässä asiassa vastuunsa. Jatkossa meidän on tehtävä töitä sen eteen, että päiväkoteihin saataisiin enemmän vakituista varahenkilöstöä. Lisäksi lautakunta otti eilen kantaa, että kaupunginhallituksen tulee huomioida lapsimäärän todellinen kasvu.

Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä: lautakunta lausui esityksestäni, että puhtauspalveluiden päiväkotiapulaisia ei tulisi siirtää palvelukeskus Helsinkiin vaan heidän tulisi jatkossakin olla osa samaa työyhteisöä muun henkilöstön kanssa. Päätös on ilahduttava: lasten kanssa työskentelevien aikuisten ei tulisi vaihtua jatkuvasti.

Kommentit

Suositut tekstit