Punavihreillä kokeiluilla kohti energiatehokkuutta

Muiden hyvistä käytännöistä oppiminen ja niiden soveltaminen on hyvä tapa tehdä kunnallispolitiikkaa. Syksyn aikana minä ja Vihreiden kaupungivaltuutettu Leo Stranius luimme lehdistä energiatehokkaista kokeiluista Vantaan, Jyväskylän ja Rovaniemen kouluissa. Näiden innoittamina teimme eilisessä valtuustossa yhdessä kaksi energian ja resurssien säästämiseen tähtäävää aloitetta: ylijääneen kouluruoan kokeiluluontoisesta myymisestä tai jakamisesta sekä koulujen ja muiden kaupungin tilojen energiansäästötoimien kohdentamisesta. Valtuusto lähti innolla mukaan kokeilujen tukemiseen - Leon aloitteen allekirjoitti 85 kaupunginvaltuutetusta huikeat 68 valtuutettua, minun aloitteeni 56 valtuutettua. Näin suuret allekirjoittajamäärät ovat harvinaisia. Alla aloitteemme. Pyrimme jatkossakin siihen, että ekotehokkaiden kokeilujen kulttuuri saa Helsingissä jalansijaa.

VALTUUSTOALOITE YLIJÄÄNEEN KOULURUOAN KOKEILULUONTOISESTA MYYMISESTÄ TAI JAKAMISESTA

Suomessa tuhlataan vuosittain yli 400 miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa. Myös koulujen keittiöissä jää ruokaa yli, koska ruokaa joudutaan valmistamaan varmuuden vuoksi niin paljon, ettei se lopu kesken. Jyväskylässä Vaajakummun koulussa tehtiin kokeilu, jossa ylijäämäruokaa myytiin edulliseen hintaan lähialueen asukkaille. Pieni 1,5 euron maksu kattoi kaikki ylimääräisen ruokailijan aiheuttamat kulut. Ylijääneen ruoan myynti vähensi kaatopaikkajätettä. Osa lähiseudun asukkaista sai mahdollisuuden nauttia edullista ja terveellistä ruokaa ja eri-ikäisten asukkaiden kanssakäyminen lisääntyi, kun seudun perheet ja vanhukset lähtivät kotoaan kouluaterialle. Kokeilu sujui niin hyvin, että Jyväskylän kaupunki päätti jatkaa toimintaa ja harkitsee sen laajentamista muihin kouluihin. Myös Rovaniemellä on hyödynnetty koulujen ylijäämäruokaa jakamalla sitä maksutta alueen eläkeläisille.

Helsingin kaupungin arvoihin kuuluvat taloudellisuus ja ekologisuus. Ylijäämäruoan hyödyntäminen on resurssien viisasta käyttöä, joka voi vaikuttaa positiivisesti myös asukkaiden kanssakäymiseen ja hyvinvointiin. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että myös Helsingissä otettaisiin käyttöön ylijääneen kouluruoan myynti- tai jakelukokeilu, josta saatujen kokemusten perusteella voitaisiin selvittää toiminnan laajempaa soveltuvuutta Helsinkiin.

Petra Malin (vas) ja Leo Stranius (vihr)


VALTUUSTOALOITE KOULUJEN JA MUIDEN KAUPUNGIN TILOJEN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN KOHDENTAMISESTA

Vantaan kouluissa säästettiin 280 000 euroa vuodessa 15 koulun omilla energiasäästötoimilla (Helsingin Sanomat 14.10.2013). Koulut ovat saaneet osan säästyneistä rahoista itselleen.

Myös seitsemässä helsinkiläiskoulussa on alkanut EU-kokeilu, jossa pyritään kahdeksan prosentin energiansäästöön. Koulut saavat itselleen puolet mahdollisesta säästösummasta.

Toinen puoli säästöistä voitaisiin ohjata esimerkiksi ylimääräiseen energiansäästörahastoon, josta jaettaisiin halpakorkoista lainaa asukkaille ja yrityksille hakemusten perusteella energiaa säästäviin ja taloudellisesti kannattaviin hankkeisiin sekä tukea kaupungin omille asuin- ja palvelukiinteistöille hakemusten perusteella. Lainat ja korot maksettaisiin kaupungille takaisin niillä kustannussäästöillä, joita hankkeet tuovat.

Kaupunginvaltuusto on hyväksymässään strategiaohjelmassa vuosille 2013-2016 sopinut mm. seuraavaa:
- ”Käynnistetään uusiutuvan energian käyttöön ja tuotantoon sekä energiatehokkuuteen liittyviä kokeiluja.”
- ”Koko Helsingin hiilidioksidipäästöjä vähennetään 30 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta.”

Me aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kokeilua, jossa toimijat saavat puolet mahdollisesta säästösummasta, laajennetaan koulujen lisäksi myös muihin kaupungin kiinteistöihin, esimerkiksi päiväkoteihin, liikuntatiloihin ja muihin toimitiloihin.

Leo Stranius (vihr) ja Petra Malin (vas)

Suositut postaukset