IT-häntä heiluttaa koiraa

Valtuutettujen kesäloma alkoi, kun valtuusto viimeisteli viime viikon keskiviikkona kevätkautensa. Kausi lopetettiin käsittelemällä tarkastuslautakunnan arviointikertomusta kaupungin toiminnasta ja päättämällä Roihuvuoren ala-asteen peruskorjauksesta. Pidin kokouksessa puheenvuoron kevään aikana tärkeäksi nouseesta kysymyksestä: kaupungin IT-osaamista.

Tein kevään aikana kolme valtuustoaloitetta, jotka olivat sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyssä 4.6.2013. Yksi aloitteista koski toimeentulotuen käsittelyaikojen julkaisemista kaupungin verkkosivuilla.

Sosiaali- ja terveysvirasto tai -lautakunta eivät pitäneet mahdollisena toimeentulotuen käsittelypäivien julkaisua työnjärjestelyllisistä ja tietoteknisistä syistä. Toimeentulotukihakemuksia käsitelleenä tiedän, ettei papereihin perustuva käsittelyrakenne helposti mahdollista käsittelypäivien ilmottamista. Koska aikomus on siirtyä sähköiseen asiointiin, jatkossa päivien ilmoittaminen tulisi kuitenkin mahdolliseksi, jos järjestelmää muokattaisiin tähän suuntaan. Käsittelypäivän julkisuus olisi tärkeää tuhansille toimeentulotukiasiakkaille, jotka voisivat arvioida, onko heidän päätöksensä jo käsitelty, ilman että heidän tarvitsee ottaa puhelimitse yhteyttä työntekijään. Samalla kaikki kuntalaiset voisivat seurata lakisääteisten käsittelyaikojen täyttymistä.

Lautakunta piti käsittelypäivien julkaisua kannatettavana. Samalla se kuitenkin totesi, että toimeentulotuen sähköisen asioinnin hankkeessa ei oltu suunniteltu tällaista teknistä ratkaisua, jolloin toteuttaminen voi tulla kyseeseen vasta myöhemmässä vaiheessa. Sähköisen järjestelmän pilotointia ollaan juuri aloittamassa. Lautakunnassa ei kuitenkaan haluttu yhdistää pilotointiin käsittelypäivien julkaisukokeilua.

Asiaan voidaan palata vielä aloitteen tullessa valtuuston käsittelyyn. Kysymykseen liittyy kuitenkin toinen periaatteellisesti tärkeä asia: kaupungin osaaminen IT-hankinnoissa. Tietojärjestelmä ohjasi kysymyksessä kaupungin toimintaa, eikä päinvastoin. Järjestelmän muokkausta ei nähty tässä kohtaa mahdollisena. Onko kaupunki ottanut pilotoitavaksi järjestelmän, jota ei voikaan enää pilotointivaiheessa muokata?

Kaupungin IT-hankintaosaamista tulisi ehdottomasti parantaa, sillä järjestelmien ongelmat aiheuttavat paitsi joustamattomuutta kaupunkilaisten tarpeiden täyttämisessä, myös työajan ja rahan haaskausta. Viimeisessä valtuustokokouksessa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen yhteydessä asiasta pitämäni puheenvuoro on luettavissa Vasemmiston valtuustoblogissa. Puheenvuorossa kerroin, että olen jäsen rakennuslautakunnassa, jossa epäonnistunut IT-hankintaprosessi johti juuri 411 000 euron hukkaamiseen. Järjestelmätoimittajille maksetuille rahoille ei saatu vastineeksi yhtään mitään. Onneksi IT-ongelmiin paneutuva kaupunginhallituksen IT-jaosto aiotaan perustaa elokuussa.

Kaupungin on tartuttava IT-härkää sarvista ja otettava aktiivinen rooli tietojärjestelmäasioissa. Olkoon kyse rakennuspiirrustuksista tai toimeentulotuesta, työntekijöillä ja kaupunkilaisilla on oikeus laadukkaisiin tietojärjestelmiin.

Suositut tekstit