Valtuustoaloite toimeentulotuen käsittelyaikojen ilmoittamisesta

Eilen illalla sain kutsun valtuustoon. Tänään päästiin tekemään enemmän politiikkaa kuin viimeksi tammikuussa kokouksessa käydessäni - jopa äänestysnappi tuli käyttöön. Kannatin muun Vasemmiston valtuustoryhmän kanssa Hannu Oskalan palautusehdotusta Emma Karin aloitteeseen Vaasankadun muuttamisesta kävely- tai pihakaduksi. Kaupunginhallitus katsoi, että liikennejärjestelyihin käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa ei ole mahdollista toteuttaa uusia kävelykatuja ydinkeskustan ulkopuolelle ainakaan lähivuosina. Valtuusto päätti kuitenkin palauttaa asian uuteen valmisteluun äänestyksen jälkeen siten, että kävelykatua kokeiltaisiin edullisella väliaikaisratkaisulla esimerkiksi kesäaikaan. Keskustelua käytiin myös Vuosaaren sillan kunnon selvittämisestä ja yli 75-vuotiaiden ilmaislipuista joukkoliikenteessä, mutta näiden asioiden osalta ei tehty palautusehdotuksia. 

Oma panokseni kokouksessa liittyi erityisesti valmistelemani valtuustoaloitteen jättämiseen. Tein valtuustoaloitteen toimentulotuen käsittelyaikojen ilmoittamisesta kaupungin verkkosivuilla. Aloitteen tarkoitus ei ole luoda lisäpaineita työntekijöille, vaan helpottaa toimeentulotuen hakijoiden asiointia ja tuen myöntämisen parissa työskentelevien työtä. Ehkä samalla voitaisiin saada toimeentulotuen ruuhkautunut käsittelytilanne paremmin näkyviin? 


ALOITE TOIMEENTULOTUEN KÄSITTELYAIKOJEN ILMOITTAMISESTA KAUPUNGIN VERKKOSIVUILLA

Toimeentulotuki on sen saajalle usein ainoa keino ravinnon, tarpeellisen lääkityksen ja asumisen turvaamiseksi. Toimeentulotuen käsittelyaikaan vaikuttavat monet seikat, kuten palveluiden järjestämistavat ja resursointi. Lain mukaan toimeentulotuki tulee käsitellä seitsemässä arkipäivässä. Tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan ole aina päästy.

Toimeentulotuen hakijalla on tällä hetkellä mahdollisuus tiedustella hakemuksensa käsittelyvaihetta puhelimitse joko toimeentulotuen neuvonnasta virka-aikana tai omalta työntekijältään tämän puhelinaikana. Menettely aiheuttaa hakijalle ylimääräisiä kustannuksia ja asiaa koskeviin tiedusteluihin vastaaminen kuluttaa sosiaali- ja terveysviraston työntekijöiden työaikaa. Kaupunkilaisilla ei myöskään ole mahdollisuutta seurata sitä, pysyvätkö hakemukset lainmukaisen käsittelyajan piirissä tai ilmeneekö hakemusten käsittelyajoissa alueellista eriarvoisuutta kaupungin sisällä.

Tampereen kaupungin verkkosivuilla voi 15.2.2013 lähtien seurata kirjallisten toimeentulotukihakemusten käsittelyaikoja. Sivuille päivitetään jokaisena arkipäivänä tieto siitä, minä päivänä saapuneita toimeentulotukihakemuksia kyseisenä päivänä käsitellään. Asiaan liittyvistä erityiskysymyksistä kuten lisäselvityspyyntöjen vaikutuksesta käsittelyaikaan on myös tiedotettu verkkosivuilla. 

Huomioiden toimeentulotuen hakijoille nykymenettelystä aiheutuvat kustannukset sekä työntekijöiden työajan käyttö, me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että myös Helsingin kaupungin verkkosivuilla aloitettaisiin toimeentulotuen käsittelypäivien julkaiseminen. Toiminta voidaan tarvittaessa ajoittaa toimeentulotuen sähköisen asioinnin käyttöönoton yhteyteen syksyllä 2013. 

Helsingissä 27.2.2013


Petra Malin

Suositut tekstit