Vaikuta!

Vaalikampanjan aikana olen saanut vastata toreilla ja vaalimökillä kysymykseen, voiko äänestämällä todella vaikuttaa. Kunnallisdemokratiassa on ongelmia, joihin on syytä puuttua. Ongelmien vuoksi ei kuitenkaan kannata jättää äänestämättä, vaan sitä suuremmalla syyllä kannattaa äänestää.

Monet kokevat, etteivät he voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Erityisesti tältä tuntuu niistä, jotka on sivuutettu päätöksenteossa. Joiltakin ei koskaan kysytä, miten he toivoisivat asioidensa olevan. Toisaalta olen kuullut kampanjan aikana monilta, kuinka heitä koskevia päätöksiä tehdessä heidät saatetaan kyllä pyytää paikalle. Mielipiteitä kysellään ja ajatuksia kerätään, mutta kun päätökset tehdään, asianosaisten toivomuksia ei huomioida. Tämä koskee sekä eri kaupunginosien asukkaita että palvelujen käyttäjiä kuten myös kunnan työntekijöitä. Moni miettii, mitä järkeä on yrittää vaikuttaa, kun kukaan ei kuitenkaan kuuntele.

Toinen ongelma on korkeiden virkamiesten valta demokraattisesti valittuihin päättäjiin. Tämän päivän Helsingin Sanomissa (HS 26.10.2012) esitettiin huoli virkamiesvallan ja poliittisen vallan rajanvedon hämäryydestä. Erityisesti Helsingin kokoisessa kaupungissa valtuutetut eivät ehdi tutustumaan kaikkiin päätöksenteossa vastaan tuleviin asioihin huolella. Tällöin he saattavat joutua toimimaan valmistelevien virkamiesten antaman tiedon varassa. Lisäksi korkeat virkanimitykset ovat käytännössä usein poliittisia, mutta virkamies ei joudu vastaamaan äänestäjille tekemistään linjanvedoista.

Kunnallisessa päätöksenteossa tulee siirtyä näennäisestä kuulemisesta ja paperinmakuisesta byrokratiasta kohti suoraa ja avointa demokratiaa. Päätöksentekoa on tuotava lähemmäksi asukkaita. Helsingissä tulisi kokeilla mallia, jossa osa nykyisistä kaupunginvaltuuston tehtävistä siirrettäisiin kaupunginosavaltuustoille. Kun mittakaava olisi pienempi, asiantunteva päätöksenteko olisi mahdollista. Isoissa kysymyksissä, kuten kuntaliitoksissa, tulisi taas olla mahdollista käyttää kansanäänestystä. Päätösten valmistelun tulisi olla avointa. Näennäinen kuuleminen vain lisää epäluottamusta, joten asianosaisten mielipiteet tulisi kuunnella ja ottaa vakavasti. Erityisesti on varmistettava, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ääni saadaan kuuluville.

Tätä kaikkea voidaan ajaa ensi kaudella Helsingin kunnanvaltuustossa. Miten siihen päästään? Äänestämällä ehdokkaita, jotka haluavat avoimemman ja demokraattisen Helsingin. Ottamalla yhteyttä valtuutettuihin ja lautakuntien jäseniin vaalien jälkeenkin. Kysymällä ja kyseenalaistamalla. Ottamalla selvää, miten asiat ovat, ja miettimällä sitä, miten niiden tulisi olla.

Poliittinen vaikuttaminen ei ole ainoa vaikuttamisen muoto. Tarvitaan järjestäytynyttä ja järjestymätöntä kansalaistoimintaa, mielipidevaikuttamista ja yhteiskunnallista tutkimusta. Äänestäminen on silti olennaista. Yhteiskunta ei toimi ilman demokratiaa, eikä demokratia ei toimi ilman äänestäjää.

Kirjoitin vaikuttamisesta viime viikolla runon. Se kuuluu näin:

Aina uudestaan se taas sanotaan:
tässä ovat nyt nämä luvut. 
Ota tai jätä ja usko vaan.
Ole hiljaa, kun raha puhuu.

Aina kun valheita toistetaan
ne muuttuvat todemmiksi.
Kuinka oppisi suunsa avaamaan?
Kuinka oppisi kysymään: miksi?


Hyvää ylihuomista äänestyspäivää
toivoo Petra.

Suositut tekstit