Suuria muutoksia

Istuin kahdessa seminaarissa kahtena peräkkäisenä työpäivänä. Ensimmäisessä käsiteltiin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston yhdistymiseen kytkeytyvää organisaatiouudistusta, joka tapahtuu ensi vuodenvaihteessa. Toisessa seminaarissa käsiteltiin edellistä organisaatiouudistusta, joka tehtiin sosiaalivirastoon kuuluvalla työpaikallani puoli vuotta sitten. Tulossa on reilun viiden vuoden aikana kolmas organisaatiouudistus.

On epäselvää, miten paljon uudet muutokset tulevat missäkin vaikuttamaan. Uudistusta suunnittelee sosiaali- ja terveysvirastojen korkeista virkamiehistä koostuva muutostiimi, jonka edustaja kertoi seminaarissa, että suuriin muutoksiin on syytä varautua. Muutos etenee vauhdilla: esitys uudesta organisaatiorakenteesta hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 6.6.2012 ja uudet yksikkörakenteet menevät päätettäväksi sosiaali- ja terveysjaostoon jo 22.8.2012. Työntekijöille on pidetty infotilaisuuksia, mutta mitään konkreettista tietoa muutoksista ei vielä ole muuten kuin hallintopalveluiden osalta. Ne keskitetään omaksi yksikökseen, kauemmaksi peruspalveluista. Tämä on herättänyt huolta siitä, joutuvatko perustyötä tekevät työntekijät jatkossa käyttämään enemmän aikaansa hallinnollisiin tehtäviin.

Suunnitteilla olevassa organisaatiossa on mahdollisuudet hyvään. Palveluita halutaan sujuvoittaa ja vähentää yhtäaikaista asiointitarvetta monessa eri virastossa. Esimerkiksi päihde- sekä mielenterveyspalvelut sijoittuvat jatkossa molemmat uuteen terveys- ja päihdepalvelujen yksikköön. Tämän lisäksi perhe- ja sosiaalipalvelut sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut muodostavat omat yksikkönsä. Palvelukartta onkin tähän asti ollut monimutkainen ja väliinputoaminen helppoa. Mikäli tähän saadaan muutos, on uudistus lunastanut paikkansa. Nopea muutostahti ja kalvosulkeisia muistuttavat henkilöstön kuulemistilaisuudet eivät kuitenkaan tue parhaimmalla mahdollisella tavalla henkilöstön tai palvelun käyttäjien todellista osallisuutta muutoksen suunnitteluun.

Organisaatiouudistus on sana, joka kätkee taaksensa monenlaista. Hyviä ja huonoja ajatuksia palveluiden uusista järjestämistavoista. Virkojen pitämistä tyhjillään ja työntekijämuutoksia. Epävarmuutta tulevaisuuden suhteen. Sadoittain henkilötyötunteja eri seminaareissa ja palavereissa. Kun kaksi palvelukulttuuria yhdistyy, kahdet eri toimintatavat kohtaavat. Käytössä olevista hyvistä toimintatavoista ei saa tulla sivullisia uhreja virastojen vanhoilla rajoilla käytävissä arvovaltakamppailuissa. Kumpikaan virasto ei ole toista parempi eikä toiselle alisteinen.

Juuri äsken yhden organisaatiouudistuksen läpi käyneellä työpaikallani tunnelmat ovat tässä vaiheessa väsyneet. Esitän lämpimän toiveeni organisaatiouudistusta suunnitteleville virkamiehille. Suunnitelkaa nyt niin hyvä organisaatio, ettei sitä tarvitse heti uudistaa.

Kommentit

Suositut tekstit